ESPAÑOL


LA FUNDACIÓ

CONTACTE

L'ORGANITZACIÓ

CONCURSOS

SELECCIÓ DE PERSONAL 

(*) El 50% d’aquest contracte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, objectiu 2 de competitivitat regional i ocupació. Referència projecte: FED140001

Data: 23/10/2015 (*)
ANUNCI LICITACIÓ PROCEDIMENT PER L'ADJUDICACIÓ D'INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. (Exp. 07/2015)
Edifici LEITAT C/Pallars, 179-185 de Barcelona

Concurs Adjudicat
Estat: Tancat


Data: 23/10/2015 (*)
ANUNCI LICITACIÓ PROCEDIMENT PER L'ADJUDICACIÓ DE NOVES INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES. (Exp. 06/2015)
Edifici LEITAT C/Pallars, 179-185 de Barcelona

Concurs Adjudicat
Estat: Tancat


Data: 22/10/2015
ANUNCI LICITACIÓ PROCEDIMENT PER L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS. (Exp. 05/2015)
Edifici LEITAT C/Pallars, 179-185 de Barcelona

Concurs adjudicat
Estat: Tancat


Data: 22/10/2015
ANUNCI LICITACIÓ PROCEDIMENT PER L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS. (Exp. 04/2015)
Edifici LEITAT C/Innovació, 2 de Terrassa

Concurs adjudicat
Estat: Tancat


Data: 31/07/2015 (*)
DETALL DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES APLICABLE AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS - EXERCICI 2015 – Exp. 03/2015

Concurs adjudicat
Estat: Tancat


Data: 17/06/2015 (*)
DETALL DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES APLICABLE AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIP - EXERCICI 2015 – Exp. 02/2015

Concurs adjudicat
Estat: Tancat


Data: 11/03/2015 (*)
DETALL DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES APLICABLE AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIP - EXERCICI 2015 – Exp. 01/2015

Concurs adjudicat
Estat: Tancat


Data: 01/09/2014 (*)
DETALL DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES APLICABLE AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS - EXERCICI 2014

Concurs adjudicat
Estat: Tancat


Data: 11/05/2012
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES APLICABLE Al SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS

Concurs adjudicat
Estat: Tancat


Data: 02/05/2012 (*)
PLEC DE CLÀUSULES QUE REGEIXEN EL PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ, PER PART DE LA FUNDACIÓ LEITAT, DE 7 EMPRESES A L’EFECTE DE CONVIDAR-LES A PARTICIPAR EN EL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE TECNOLOGIC AL DISTRICTE 22 @ DE BARCELONA. CARRER PALLARS 179-185 (LEIT@T22)

Concurs adjudicat
Estat: Tancat


Data: 15/11/2011
ANUNCI LICITACIÓ PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT TÈCNIC D'INSTAL • LACIONS.

concurs adjudicat
Estat: Tancat


Data: 01/03/2010 (*)
PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES DEL CONCURS DE PROJECTES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL D'EQUIPAMENTS, PROJECTE BÀSIC, EXECUTIU, DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I LLICÈNCIA AMBIENTAL, DE L'EDIFICI DESTINAT A ALBERGAR EL CENTRE TECNOLÒGIC AL CARRER PALLARS 179-185 dE BARCELONA (DISTRICTE D’ACTIVITATS 22@).

Concurs adjudicat
Estat: Tancat

 

© Copyright Fundación Leitat      -      Avís legal