ESPAÑOL


Data d'actualització: Març 2020

D'acord a la Llei de Transparència i com garantia d'una gestió responsable, FUNDACIÓN LEITAT informa a la societat sobre els seus àmbits d'actuació en els apartats següents:

Per més informació contactar amb: info@fundacionleitat.org

   

© Copyright Fundación Leitat